Język angielski – 2 razy w tygodniu

Gimnastyka korekcyjna – 2 razy w tygodniu

Rytmika – 2 razy w tygodniu

Katecheza – 1 raz w tygodniu

Warsztaty biblijne – 1 raz w miesiącu

Pantomima – 2 razy w miesiącu

Robotyka – 2 razy w miesiącu ( 5,6 – latki)

Spotkania ze zwierzętami – 1 raz w miesiącu

Koncert –  1 raz w miesiącu

Wycieczki, lekcje muzealne i inne imprezy okolicznościowe.